iulie 17, 2024 23:56

Comunicat de presă – Finalizarea proiectului „Retehnologizarea firmei GP SAGEATA PROD SRL”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

„Retehnologizarea firmei GP SAGEATA PROD SRL”

GP SAGEATA PROD S.R.L. cu sediul în localitatea Tulcea, Str Aleea Albatros, nr 2, camera 2, bloc C5, scara B, ap 2, județul Tulcea, România, CUI RO 106541, J36/231/2022, implementează proiectul cu titlul: „Retehnologizarea firmei GP SAGEATA PROD SRL”, cod SMIS 161472, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 234/31.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectuluia fost de4.363.153,86 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 3.650.015,85 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2.190.009,51 lei.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății din localitatea Crasna, Tarlaua Kaliczka, Nr CF50710, Județ Sălaj, România, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Obiectivul general al proiectului a costat în refacerea capacității de reziliență a companiei pentru realizarea de investiții în retehnologizare, care a dus la creșterea productivității muncii în cadrul societății. Obiectivul a fost atins prin realizarea unei investiții în domeniul reprezentat de cod CAEN REV. 2 – 2363, ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect și achiziția de echipamente performante, cu consumuri energetice reduse, ce vor avea un impact enorm din punct de vedere al protecției mediului. Proiectul a contribuit la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”,  

Obiectiv Specific Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive. Acest lucru a fost asigurat prin realizarea unei investiții inițiale ce include măsuri specifice unei activități care contribuie în mod substanțial la atenuare schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice, fără a aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu..

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Creșterea productivității muncii cu minim 23,5915 % fața de anul 2021, în termen de trei ani de la finalizarea implementării.
  2. Menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2021.

Data de începere a proiectului: 31.03.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12. 2023

Rezultate realizate:

1 investiție inițială realizată prin: 5 active prietenoase cu mediu, recepționate și puse în funcțiune (o stație de preparare beton performantă, 2 autobetoniere specializate, un încarcător frontal electric, un software performant).

Date de contact:

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0745387577,

email: scgpsageataprodsrl@yahoo.com,

persoană de contact Alexa Gheorghe Sorin.

DREAM ROAD S.R.L.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020