aprilie 20, 2024 06:44

FELHÍVÁS A projekt befejezése „A COVID-19 egészségügyi válsághelyzet kezeléséhez szükséges kapacitás növelése a Bihar Megyei Tanács alá tartozó intézményekben”

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Dátum: 2023 december

Közlemény a „A COVID-19 egészségügyi válsághelyzet kezeléséhez szükséges kapacitás növelése a Bihar Megyei Tanács alá tartozó intézményekben” című projekt befejezéséről.

A Bihar Megyei Tanács bejelenti a projekt befejezését ,,A COVID-19 egészségügyi válsághelyzet kezelését szolgáló kapacitás növelése a Bihar Megyei Tanács alá tartozó intézményekben”, projektkód: 139933.

A projekt a Nagy Infrastruktúra Operatív Program, 2014 – 2020, 1. komponens: ,,REACT EU – A COVID-19 egészségügyi válság kezeléséhez szükséges kapacitás erősítése”, prioritási tengely ,,A lakosság egészségének védelme a COVID-19 egészségügyi válsággal összefüggésben, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának növelése, a REACT-EU finanszírozásával”, művelet ,,A COVID-19 világjárvány és annak társadalmi következményei által okozott válság hatásainak enyhítésének támogatása” keretében valósul meg.

A projekt általános célja a Bihar Megyei Tanács, a Bihari Szociális Segélyezési és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Nucet Pszichiátriai Orvosi és Szociális Ellátó Egység és a Popesti Orvosi és Szociális Ellátó Egység reagálási képességének megerősítése a SARS-CoV-2 vírus terjedése által okozott közegészségügyi válsághelyzetre, a COVID-19 válságra való időbeni és hatékony reagálási képesség növelése révén.

Várható eredmények: A projekt hozzájárul a POIM 2S130 – A SARS-CoV-2 okozta egészségügyi válság kezeléséhez felszerelt/támogatott közintézmények eredménymutatójához 3 egységgel (DGASPC Bihor, UAMSP Nucet és UAMS Popești).

A projekt hozzájárul a POIM 2S132 eredménymutatóhoz – Megfelelő kapacitás a SARS-CoV-2 fertőzés ellátásához és kezeléséhez/egészségügyi válságkezeléshez a projekt megvalósítását követően, mivel a DGASPC Bihar, a UAMSP Nucet és a UAMS Popești védekező és megelőző felszerelésekkel való felszerelése révén javítja a betegek megelőzési kapacitását Bihar megyében.

A fenti felszerelést követően a 2 partner egészségügyi egység megfelelő kapacitással fog rendelkezni a SARS-CoV-2 fertőzés megelőzésére/egészségügyi válságkezelésre.

A projekt értéke: 7.844.119,09 lej (100%-os támogatás)

A végrehajtás időtartama: 2022.03.1. – 2022.12.31.

SMIS kód 2014+ 139933

„Az Európai Regionális Fejlesztési Alap REACT-EU által a Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül társfinanszírozott projekt”

Kapcsolattartási adatok:

Bihar Megyei Tanács

Parcul Traian, nr. 4, Nagyvárad, Bihar (Oradea)

Telefon: 0259 410181, Fax: 0259 410182

registratura@cjbihor.ro