iunie 13, 2024 07:01

15 milioane de euro pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar din Oradea

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale municipalității orădene pentru anul 2024 îl reprezintă dotarea școlilor cu echipamente moderne, astfel încât să fie create toate condițiile pentru ca actul educațional să se ridice la standardele perioadei actuale.

La modul concret, ce se are în vedere prin implementarea de către Direcția Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, structură create la 1 august 2008 în cadrul Primăriei Oradea, a acestui proiect ambițios finanțat prin PNRR:

  • 1.275 săli de clasă și de grupă dotate cu mobilier și materiale didactice: bănci, scaune, catedre pentru profesori, dulapuri pentru elevi, dulapuri pentru materiale didactice și alte materiale didactice.
  • 1.322 de săli de clasă și de grupă vor avea table interactive, laptopuri sau sisteme all-in-one pentru cadrele didactice, sisteme de sunet, camere videoconferință, imprimante, scannere documente, precum și alte dotări.
  • vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, 31 de laboratoare de științe împărțite astfel: 5 laboratoare de fizică, 4 laboratoare de chimie, 2 laboratoare de biologie și 20 de laboratoare multidisciplinare (fizică, chimie și biologie).
  • 33 de laboratoare de informatică vor fi echipate cu table interactive, sisteme de tip desktop cu monitor, sisteme all-in-one sau laptopuri, sisteme de sunet, imprimante, camere videoconferință, routere wifi și alte dotări
  • cabinete școlare vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice, inclusiv echipamente digitale pentru diferite discipline precum: limbi moderne, cabinet multidisciplinar la nivelul ariei curriculare om și societate, desen tehnic construcții și altele.     
  • 42 de cabinete pentru asistență psihopedagogică vor primi mobilier specific și materiale didactice specifice inclusiv echipamente digitale, precum jocuri de dezvoltare personală și albume logopedice.
  • 40 de săli de sport vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice, precum: bancă gimnastică, ladă gimnastică, masă tenis interior sau materiale pentru jocuri sportive,
  • 4 ateliere de practică pentru învățământul profesional și tehnic din Oradea vor fi dotate cu materiale didactice și echipamente digitale. Atelierele de practică vizează domenii precum: construcții, instalații, mecanică sau alimentație publică

Investițiile municipalității în îmbunătățirea condițiilor de organizare și desfășurare a orelor de curs în școlile orădene nu se opresc aici. În imaginea de mai jos puteți vedea distribuția proiectelor de peste 164 milioane de euro, precum și programele de finanțare, pe care echipa de la DMPFI le-a gândit pentru sistemul de învățământ local.