februarie 23, 2024 07:36

24 de unități de asistență socială din Bihor primesc subvenții de la stat pentru 705 persoane asistate

Conform unui comunicat de presă emis de către AJPIS Bihor, semnat de Gabriela Iova, directorul instituției, evaluarea și selecționarea asociațiilor/fundațiilor/cultelor solicitante de subvenţii de la bugetul de stat, înbazaLegii nr. 34/1998, se realizează de către Comisiile de evaluare și selecționare constituite la nivelul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociația/fundația/cultul solicitant.

In perioada de solicitare a subvenției, 20 asociații și fundații cu sediul în județul Bihor, au depus cereri de solicitare a subvenției pentru anul 2024, pentru 31 de unități de asistență socială. Pe lângă acestea, trei agentii teritoriale au solicitat evaluare de teren pentru 9 unități de asistență socială care își desfașoară activitatea pe raza județul Bihor.

Urmare a etapei de evaluare administrativă a dosarelor depuse de unitățile de asistență socială cu sediul în județul Bihor, o solicitare a fost respinsa pentru documentație incompletă.

Urmare a evaluării de teren, pentru toate unitatile ramase in procesul de evaluare s-a întocmit Raport de oportunitate favorabile acordarii subvenției, acestea fiind in numar de 39. 

In etapa urmatoare de evaluare pe baza criteriilor prevăzute in Normele Metodologice, solicitantii au primit punctaje intre 69 si 90 de puncte, astfel ca toate asociatiile si fundatiile eligibile, care au solicitat subventie pentru anul 2024 de la bugetul de stat, au obtinut punctajul minum de 60 de puncte, lista cu acestia fiind transmisă la Ministerului Muncii si Solidarității Sociale, in vederea continuarii procesului de  selecționare.

Lista cu cele 31 de unități de asistență socială propuse pentru a beneficia de subvenție de la bugetul de stat a fost transmisă Ministerului Muncii si Solidarității Sociale, care, în ordinea descrescătoare a punctajelor si în limita bugetului, a aprobat acordarea subventiilor pentru luna ianuarie 2024, pentru 24 de unități de asistență socială rămase în procesul de evaluare și selecționare.

Din bugetul Ministerului Muncii si Solidarității Sociale s-au aprobat subvenții în sumă totală de 652.860 lei, pentru 24 de unitati de asistență socială din județul Bihor, care acordă servicii sociale unui număr mediu de 705 persoane asistate.

Reprezentantii unităților de asistență socială s-au prezentat la sediul AJPIS Bihor pentru semnarea convențiilor în vederea acordării subvențiilor.