iulie 15, 2024 00:12

9 februarie, termen limită pentru propuneri și amendamente la Carta Universității din Oradea

Aula Magna a Universității din Oradea a găzduit luni, 22 ianuarie, prima dezbatere publică pe marginea noii variante a Cartei universitare. Documentul este cu atât mai important cu cât acesta reprezintă baza activității instituției de învățământ și cuprinde titluri ce reglementează: misiunea și obiectivele universității, principii de management și organizare, alegerea și atribuțiile structurilor deliberative, drepturile și îndatoririle membrilor comunității universitare etc.

La eveniment au fost prezenți în sală: rectorul – prof. univ. dr. habil. Constantin Bungău, prorectorul – prof. univ. dr. habil. Gabriel Bendea, conf. univ. dr. Aurel Căuș – președintele Senatului UO, câteva zeci de cadre didactice și reprezentanți ai studenților.

Cu acest prilej, președintele Senatului universității, conf. univ. dr. Aurel Căuș, a anunțat că interesul cadrelor didactice pentru prevederile noului document fundamental al Universității din Oradea este mai ridicat decât la elaborarea cartei în vigoare. Propuneri ce privesc articole din viitoarea Cartă a Universității din Oradea sosind deja, pe adresa sa personală, încă înainte ca documentul să fi fost supus oficial dezbaterii. În context, președintele Senatului UO a precizat că, deși inițial se dorea doar o punere în acord a Cartei cu prevederile noii Legi a Învățământului Superior, „în urma numeroaselor și foarte bunelor amendamente primite din partea corpului profesoral, s-a decis o revizuire mai amplă a acestui document, care să țină cont de toate propunerile primite”.

Conf. univ. dr. Aurel Căuș a mai precizat că sarcina finalizării dezbaterilor și a documentului va reveni membrilor Senatului aleși săptămâna trecută. Data limită până la care pot fi făcute propuneri și amendamente la Carta Universității din Oradea este 9 februarie 2024, acestea putând fi trimise pe adresa: carta2024@uoradea.ro, iar o următoare dezbatere publică pe marginea conținutului Cartei Universității din Oradea a fost programată la începutul lunii martie.