iunie 13, 2024 09:16

Care este gradul de absorție a fondurilor europene pentru agricultura românească?

Gradul de absorbție a fondurilor europene acordate României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este în prezent de 86% în programarea financiară 2014 – 2020, inclusiv în perioada de tranziție 2021 – 2022, se arată într-un raport al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care precizează că procentul de mai sus reprezintă valoarea plăților efectuate în conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor și autorităților locale, valoare ce ajunge la 10,87 miliarde de euro, raportată la alocarea totală de 12,7 miliarde de euro.

Din totalul plăților efectuate de AFIR, s-au decontat 5,77 miliarde de euro pentru proiectele de investiții selectate pentru finanțare, iar 5,1 miliarde de euro s-au acordat fermierilor care au beneficiat de plățile directe pentru măsurile de mediu și climă.

În perioada de programare financiară 2014 – 2020, extinsă la nivel european până în 2022, AFIR a primit 120.689 solicitări de finanțare pentru investițiiîn valoare de 12,5 miliarde de euro. În urma procesului de evaluare și de selecție, au fost încheiate, în limita fondurilor disponibile contracte de finanțare cu 96.140 de beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală, pentru suma totală de peste 7,2 miliarde de euro (sunt incluse și proiectele din perioada de tranziție PNDR 2013 și PNDR 2020).

În anul 2023, AFIR a plătit beneficiarilor proiectelor de investiții și ai plăților directe compensatorii 1,487 miliarde de euro, depășind previziunea de plată pentru întreg anul calendaristic 2023.

Totodată, pe 15 octombrie 2023, Agenția a închis anul financiar european 2023 (16 octombrie 2022 – 15 octombrie 2023) cu plăți de peste 626 milioane de euro – ținta de absorbție aferentă plăților PNDR pentru măsurile de investiții fiind de 502,6 milioane de euro, ceea ce înseamnă nu doar realizarea, ci depășirea obiectivului asumat. Suntem astfel la 124% grad de realizare.

Până în acest moment, AFIR are în portofoliul său 80.090 de proiecte finalizate, în valoare de 4,13 miliarde de euro. Proiectele aflate în derulare, respectiv 16.050 proiecte, unele întârziate ca urmare a impactului pandemiei covid-19 pe care am traversat-o, sau a majorării plăților la materialele de construcție dar și a modificărilor legislative în domeniul achizițiilor publice, trebuie finalizate în perioada următoare până la finalul anului 2025.

Pentru proiectele de investiții care au avut stadiul implementării de minimum 30% la data de 31 octombrie 2023, perioada de execuție a proiectelor se poate prelungi astfel ca ultima plată prin PNDR 2020 să se poate face până la data limită, respectiv decembrie 2025.

Pentru stabilirea încadrării proiectelor în condiția sus-menționată, se analizează dacă în cadrul proiectului au fost realizate plăți de minimum 30% din valoarea eligibilă, fiind luate în calcul atât plățile efectuate de către AFIR către beneficiar, cât și plățile beneficiarilor către furnizori de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv plățile în avans efectuate de beneficiari către contractori. În stabilirea gradului de implementare a proiectului pe baza criteriilor menționate nu este luat în calcul avansul plătit de AFIR către beneficiar.

Stadiul implementării fondurilor nerambursabile acordate prin PS PAC 2027

Începând din 2023, AFIR gestionează Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027) cu o alocare de 5,87 miliarde de euro, din care finanțarea Uniunii Europene prin FEADR, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este de peste 5 miliarde de euro.

În acest exercițiu financiar derulat în perioada 2023 – 2027, AFIR va gestiona 38 de intervenții, finanțate din FEADR și de la bugetul de stat, din care 11 intervenții sunt pentru măsurile de mediu și climă care sunt delegate către colegii de la APIA și pentru care AFIR va efectua plățile, ca și în programarea 2014 – 2020.

Primele sesiuni de primire a cererilor de finanțare  prin PS PAC 2027 au fost lansate la începutul lunii noiembrie a acestui an pentru intervențiile DR 27 – Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricole, DR 28 – Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, precum și pentru DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

Fondurile pentru tinerii fermieri din zona montană au fost primele care s-au epuizat, mai exact pe data de 6 decembrie 2023, înainte de data de închidere a sesiuni, respectiv 31 ianuarie 2024. S-au depus 1.879 de cereri de finanțare, a căror valoare cumulată a ajuns la 131,5 milioane de euro, fiind depășit plafonul stabilit pentru această sesiune de 112,8 milioane de euro.

Tot din acest an,AFIR devine agenție multi-fond, instituția reușind să-și optimizeze activitatea și, prin eforturi considerabile ale întregului personal, să gestioneze în această perioadă de programare financiară 3 Fonduri europene de finanțare a agriculturii și a mediului rural:

  • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) susținut și cu fonduri din Instrumentul de Relansare al Uniunii Europene (EURI), gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR);
  • Mecanismul de redresare și reziliență al Uniunii Europene (MRR) prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și pentru finanțarea Investiției 7 de Ministerul Educației (MEd);
  • Fondul pentru Modernizare prin Banca Europeană de Investiții (BEI), gestionat de Ministerul Energiei (MEn).

Suplimentar, AFIR se ocupă și de implementarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM, în perioada 2023 – 2026 prin Schema de ajutor de stat INVESTALIM, care dispune de un buget total de 590 de milioane de euro, asigurat de la bugetul de stat. Alocarea anuală pentru finanțarea proiectelor este de aproximativ 147,5 milioane euro.

Sesiunea 2023 s-a închis în data de 27 decembrie 2023, ajungând la un procent al solicitărilor de peste 400% din alocarea totală a sesiunii. Astfel, de la deschiderea sesiunii în data de 27 octombrie 2023, s-au depus 49 de cereri prin care se solicită peste 613 milioane de euro, dintr-o alocare totală de 147,5 milioane de euro.

SESIUNI ACTIVE

În prezent, sesiunile active pentru care solicitanții pot depune la AFIR cereri de finanțare sunt:

Sursă FinanțareDeschidere sesiuneÎNCHIDERE sesiuneLinie de finanțareFinanțare/ proiectAlocare
PNRR – Inv.7/ Ref. 4, Com. 1520 octombrie 202323 ianuarie 2024, h 23:59Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol100%43 milioane €
650.000 €
1.000.000 €
PS PAC 20272 noiembrie 202331 ianuarie 2024, h 16:00DR-30 – Tinerii fermieri Național100%175,5 milioane €
70.000 €
BEI – Fondul pentru Modernizare20 noiembrie 202331 ianuarie  2024, h 23:59Schema de ENERGIE pentru sectorul agricol100%150 milioane €
20.000.000 €
PS PAC 202720 noiembrie 2023, h 09:0022 martie 2024, h 16:00DR-37 – Transfer de cunoștințe100%1,8 milioane €
Cost unitar standard
PS PAC 202720 decembrie     2023, h 09:0030 aprilie 2024, h 16:00DR-20 – Investiții în zootehnie65% 2.000.000 €224,6 milioane
PS PAC 202720 decembrie 2023, h 09:0030 aprilie 2024, h 16:00DR-22 – Procesarea produselor agricole și pomicole65% 10.000.000 €210,3 milioane €