mai 24, 2024 09:20

Comunicat de presă finalizare proiect “Consolidarea poziției pe piață a companiei MARINOVA IMPEX SRL”

16 Ianuarie 2024

Comunicat de presă finalizare proiect “Consolidarea poziției pe piață a companiei MARINOVA IMPEX SRL”

Societatea MARINOVA IMPEX SRL anunță finalizarea implementării proiectului „Consolidarea poziției pe piață a companiei MARINOVA IMPEX SRL”, cod SMIS 160029.

Proiectul a fost implementat prin intermediul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv specific Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1. Investiții în activități productive. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectul a fost derulat în perioada 29.08.2022 – 31.12.2023, în Municipiul Oradea și a avut o valoare totală de 4.163.598,28 lei, din care 2.469.880,94 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, după cum urmează 2.068.920,12 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 400.960,82 lei din Bugetul Național.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a companiei MARINOVA IMPEX SRL prin achiziția de autovehicule de transport călători electrice și cu emisii reduse de CO2.

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: 1. Semnarea contractului de finanțare; 2. Asigurarea managementului proiectului; 3. Asigurarea măsurilor de informare și publicitate; 4. Trei autovehicule de transport călători cu emisii reduse de CO2 achiziționate; 5. Un autovehicul de transport călători electric achiziționat; 6. Un raport întocmit de un auditor de sisteme de management de mediu; 7. Un raport de audit financiar întocmit; 8. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cu cel puțin 15%, față de anul 2020.

Impactul implementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de creșterea nivelului de competitivitate și atractivitate al regiunii, de creșterea capacității inovative și competitivității mediului de afaceri.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul            

Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Date de Contact beneficiar

S.C. MARINOVA IMPEX S.R.L.

ADMINISTRATOR, BURA MARIANA-DANIELA

Municipiul Oradea, Str. Fabricilor, nr. 8, județ Bihor, România

Telefon: 0754704930

E-mail: bmv_tours@yahoo.ro