iunie 13, 2024 10:09

Licitație pentru atribuirea locurilor de vânzare a mărțișoarelor

Primăria Municipiului Oradea organizează licitație cu plic închis pentru atribuirea locurilor de pe domeniul public în vederea desfășurării comerțului stradal cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie.

1) Organizatorul licitației:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea – 410100, P-ta. Unirii nr. 1, jud. Bihor, telefon: 0259/437.000, fax:0259/436.276, E-mail: primarie@oradea.ro.
2) Obiectul licitației:
Atribuire locuri pe domeniul public, in vederea desfasurarii comertului stradal cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie 2024.


3) Data limită de depunere a ofertelor: 14 februarie 2024, ora 12:00
4) Data desfășurării ședinței de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 15 februarie 2024, ora 08:30
5) Data desfășurării ședintei de deschidere a ofertelor financiare pentru 1 Martie este 15 februarie 2024, ora 10:30.
6) Data desfășurării sedintei de deschidere a ofertelor financiare pentru 8 Martie este 15 februarie 2024, ora 12:30.
7) Prețul de pornire a licitației este de:
30 lei / loc cu suprafață de 6 mp / zi.
5 lei / mp / zi – pentru locuri de 2 mp.
8) Informațiile si Documentația de atribuire le găsiți accesând site-ul www.oradea.ro, informații de interes public – secțiunea licitatii.

MODALITATEA PRIN CARE CEI INTERESAȚI POT INTRA ÎN POSESIA DOCUMENTAȚIEI
Documentația de atribuire se poate:
 descărca de pe site gratuit
 ridica de la sediul instituției, Piramidă – Ghișeul 1, după ce se achită la caserie taxa de 40 lei/exemplar