iunie 13, 2024 05:26

Oradea: Din 15 ianuarie se reia încasarea impozitelor și taxelor locale

Orădenii se pot deja prezenta în sala ghișeelor din cadrul Primăriei Oradea pentru a plăti taxe. Din 3 ianuarie 2024 a început încasarea taxelor fără debit (amenzi de circulație și/sau parcare, taxă judiciară de timbre, avize) la ghișeele 5 și 21-27 din Centrul de relații cu publicul, la unitățile Direcției de Poștă sau  prin unitățile C.E.C.

– Începând cu 15 ianuarie 2024, va fi reluată încasarea tuturor impozitelor şi taxelor datorate bugetului local, inclusiv impozitele pe clădiri, terenuri și autovehicule aferente anului 2024.

Precizări privind activitățile cu publicul la început de an 2024

– Contribuabilii persoane fizice și juridice care doresc să achite, în perioada 03.01 – 15.01.2024, obligații fiscale restante datorate anterior anului 2024, vor putea să efectueze plata numai prin virament bancar sau mandat poștal.

 (http://oradea.ro/subpagina/conturi-iban)

– În perioada 03.01 – 15.01.2024, declarațiile fiscale/formular de mandat privind clădirile şi terenurile tranzacționate vor fi preluate în Centrul de relații cu publicul, ghișeele 3-4, urmând a fi prelucrate după data de 15.01.2024.

– Vizarea documentelor de vânzare-cumpărare (contract/factură) a mijloacelor de transport se va realiza sub rezerva depunerii declarației/formular de mandat pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport, însoțite de documentele primare aferente.

– pentru vânzările de bunuri impozabile efectuate în perioada 01.01 – 15.01.2024, impozitul aferent anului 2024 va fi calculat de inspectorii cu atribuții de impunere, iar eliberarea certificatului fiscal se va efectua după prezentarea documentului de plată (O.P. sau mandat poștal) care să ateste plata impozitului.

– documentele aferente tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate în luna decembrie 2023 se pot prezenta, în vederea înregistrării, în cursul lunii ianuarie 2024 și se vor opera cu data tranzacției (data vânzării/cumpărării), iar vânzătorul nu va mai datora impozit pentru bunul înstrăinat în anul următor. Pentru aceste tranzacții, prezentate până la 31.01.2024, nu se vor aplica sancțiuni privind depunerea cu întârziere a declarațiilor.