iunie 13, 2024 06:46

Patru oferte pentru schimbarea radicală a aspectului străzii Dunărea

Strada Dunărea urmează să fie supusă unui amplu proces de modernizare și pietonalizare. Conform Biroului de presă a Primăriei Oradea, la începutul acestei săptămâni a avut loc deschiderea ofertelor pentru elaborarea proiectului și autorizarea lucrărilor (PAC/DTAC), a proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor (PT) și asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru amenajarea spațiului respectiv.

După ce în anii anteriori a fost realizată amenajarea piațetei din fața magazinului Crișul și a trotuarului de pe str. Republicii, Primăria Oradea urmărește crearea unei zone de odihnă și recreere pe strada Dunărea. Se va realiza astfel o continuitate a zonei pietonale a străzii Republicii, ca o tratare unitară a întregii zone, pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice, asigurarea unui acces pietonal corespunzător și o zonă de recreere adiacentă obiectivelor din zonă.

Pentru realizarea acestei investiții a fost derulată o procedură de achiziție, în cadrul procedurii fiind depuse oferte de către patru ofertanți, respectiv:

1. FLODOR TRANSCOM – ofertant unic, având ca subcontractanți pe PROEXCO SRL – EXPERTCOM – și ACOM DISTRIBUȚIE;

2. Asocierea formată din DRUMURI BIHOR – lider de asociere și LEMACONS – asociat având ca subcontractanți pe AL.SE.RO. IMPEX, ADENANDRA, RITMOTEH SRL  și PROEXCO SRL;

3. Asocierea formată din GAVELLA COM – lider de asociere, DRUMING STUDIO SRL – asociat 1 și DRUMURI ORĂȘENEȘTI SA – asociat 2, având ca subcontractant pe RITMOTEH SRL;

4. Asocierea formată din CONSTRUCȚII BIHOR SA – lider de asociere și AQUACONS – asociat 1, având ca subcontractanți pe ACOM DISTRIBUTIE și DRUM CONSTRUCT.

Valoarea estimată a contractului este de 7.571.261,12 lei fără TVA.

Conform proiectelor municipalității, pe strada Dunărea în zona instituțiilor vor fi permise accesele auto în curțile acestora, statuile din zonă vor fi protejate și scoase în evidență, iar iluminatul va fi pe led. Lungimea totală a străzii este de 447 m.

Modernizarea și pietonalizarea străzii presupune:

– amenajarea din piatră naturală a trotuarului pe strada Dunărea, la fel cu cea folosită în zona adiacentă, urmărindu-se integrarea în cadrul existent;

– amenajarea unei piațete între carosabilul propus și clădirile din partea sud-estică a zonei studiate;

– asigurarea relațiilor auto, corelat cu circulația derulată în zonă (strada Republicii, capăt de pietonală și magazinul Crișul), în așa fel încât să nu fie afectată în niciun fel activitatea instituțiilor din zonă pe străzile adiacente;

– amenajarea peisagistică a întregului spațiu public;

– plantarea de arbori și arbuști, cu grad ridicat de retenție de CO2, precum și pentru umbrirea spațiului pietonal și a spațiului de odihnă și recreere;

– implementarea unui sistem inteligent, automat, de irigare a spațiilor verzi;

– dotarea spațiului public cu mobilier urban specific, inclusiv mobilier cu funcțiuni de tip smart city, avându-se în vedere păstrarea spațiului pentru circulația auto și pietonal în condiții de siguranță;

– realizarea unei piste de biciclete de-a lungul străzii;

– realizarea iluminatului public inteligent, corelat cu noile funcțiuni proiectate;

– îngroparea cablurilor în subteran;

– realizarea sistemului de supraveghere video;

– dotarea trotuarelor și spațiilor pietonale cu elemente de mobilier urban.