iunie 13, 2024 09:37

APEL DE SELECȚIE – GAL Pădurea Craiului

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 • Data lansării apelului de selecție:

14.02.2024

 • Măsura lansată prin apelul de selecție:

M 1/6A – Dezvoltarea durabilă a economiei prin încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale

 • Beneficiari eligibili:

Beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici, existente și nou înființate din teritoriul LEADER ”PĂDUREA CRAIULUI”;
 • fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • întreprinderi sociale;
 • cooperative;
 • Beneficiarii măsurii M3/2A;6A și/sau ai măsurii M5/3A.
 • Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
 • Fonduri disponibile: 99.933,89 euro
 • Suma maxima nerambursabilă: 43.205,54 euro/proiect
 • Data limită de depunere a proiectelor:

15.03.2024

 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Pădurea Craiului din loc. Roșia, nr. 397, jud. Bihor, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 14.00.

 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii:

Sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M1/6A disponibil pe www.galpadureacraiului.ro 

 • Datele de contact pentru informații suplimentare:

Tel: 0771796457, e-mail: galpadureacraiului@yahoo.com, www.galpadureacraiului.ro

 • Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate

Poate fi ridicată de la sediul asociației din Loc. Roșia, Nr. 397, județul Bihor.

Atenție!

Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului). Iar pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 30.06.2024.

*** ASOCIAȚIA GAL PĂDUREA CRAIULUI ***