iunie 13, 2024 07:03

Cabinete de medicină de familie în toate comunele bihorene în următorii doi ani

Consiliul Județean Bihor a aprobat în ședința ordinară de miercuri, 31 ianuarie, un parteneriat cu alte trei instituții, respectiv Instituția Prefectului Județului Bihor, Direcția de Sănătate Publică Bihor și Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, pentru a asigura accesul tuturor bihorenilor din mediul rural la servicii de sănătate, prin cabinete de medicină de familie. Pentru că județul Bihor există în prezent 318 cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bihor și 41 de puncte secundare de lucru, 23 de unități administrativ-teritoriale au deficit de cabinete de medicină de familie, iar două unități nu au niciun cabinet sau punct de lucru, scopul acestui parteneriat – anunțat ca și idee de prefectul Dumitru Țiplea încă de la finele anului trecut – este să le ofere bihorenilor servicii de asistență medicală calitative, prin amenajarea și dotarea cabinetelor medicale și prin acordarea unor facilități și stimulente pentru medicii de familie.

Acest proiect pornește de la o realitate care există astăzi în județul nostru. Sunt localități care nu au medic de familie, nu au cabinete medicale, nici puncte de lucru și, în felul acesta, bihorenii din acele zone nu au acces la servicii medicale corespunzătoare. În baza protocolului ne propunem ca în doi ani această problemă să fie rezolvată, astfel încât fiecare unitate administrativ-teritorială să aibă cabinete medicale de calitate, dotări corespunzătoare, dar și medic de familie care să deservească permanent acea localitate”, a precizat Mircea Mălan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.

Conform protocolului, Consiliul Județean Bihor va amenaja, dota și renova spațiile alocate cabinetelor de medicină de familie, va acorda facilități și stimulente pentru instalarea unui medic și va colabora cu autoritățile locale pentru a asigura implicarea acestora.

Instituția Prefectului Județului Bihor va monitoriza și coordona activitățile asumate prin protocol și va colabora cu instituțiile din acord și alte servicii existente pe plan local pentru punerea în practică a obiectivelor stipulate.

Cele două instituții sanitare – Direcția de Sănătate Publică Bihor și Casa de Asigurări de Sănătate Bihor – vor derula activitățile specifice pentru a sprijini buna desfășurare a acestui proiect.