aprilie 20, 2024 05:55

Facilități fiscale pentru cei care investesc în Oradea

Primăria Oradea susține dezvoltarea locală prin acordarea de facilități fiscale persoanelor juridice care realizează investiții și creează noi locuri de muncă.

Începând din anul 2014, la nivelul municipiului Oradea a fost aprobată o schemă de ajutor de minimis prin care se acordă facilități fiscale firmelor care fac investiții mai mari de 250.000 euro și investiția generează cel puțin cinci locuri de muncă.

De la momentul implementării acestor facilități și până în prezent, au beneficiat de facilități fiscale un număr de 13 companii, iar valoarea acordată depășește 6 milioane de lei.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 95 din 2024, criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de facilitățile fiscale sunt:

  • Valoarea investiției
    • Numărul de locuri de muncă nou create

Facilitățile fiscale se acordă sub forma reducerii impozitului pe clădiri aferent investițiilor de peste 250.000 euro şi crearea a cel puțin 5 locuri noi de muncă, cota de reducere fiind stabilită pe baza următoarelor criterii:

Nr. crt.DENUMIRE CRITERIUCOTE DE REDUCERE
1.C1 Valoarea investiției (valoarea contabilă capitalizată a investiției realizate)C11: 40% – peste 5 mil. euro C12: 30% – între 2,0 – 5,0 mil. euro C13: 20% – între 1,0 – 2,0  mil. euro C14: 10% – între 0,25 – 1,0  mil. euro
2.C2 Numărul de noi locuri de muncă generate de investiția realizatăC21: 40% – peste 101 persoane C22: 30% – între 26 – 100 pers. C23: 20% – între 11 – 25 pers. C24: 10% – între 5 – 10 pers.
3.C3 Profil de activitateC31: 20% – producție C32: 10% – servicii C33:   0% – comerț

Cererea se poate descărca de la următorul link https://oradea.ro/wp-content/uploads/2023/10/PJ-Cerere-revizuire-scutire-impozit-cladire-investitii.pdf și se depune până în data de 31 martie a fiecărui an fiscal prin:

  • email pe adresa: primarie@oradea.ro
  • fax la nr. 0259/437.544
  • poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1
  • depunere la Centrul de Relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1.