aprilie 20, 2024 06:32

Penitenciarul Oradea ar putea fi mutat la marginea orașului

Unul din visurile tuturor policienilor bihoreni a fost acela de a muta Penitenciarul din buricul târgului. Nu de alta, dar prea era aiurea mirosul de varză acră ce domina zona Palatului Administrativ tocmai în timpul vreunei vizite guvernamentale sau a vreunui ambasador…. Ei bine, în ședința Guvernului din data de 16 februarie 2024 a fost aprobat Memorandumul ”Relocarea în afara zonelor urbane a unor penitenciare” prezentat de Ministerul justiției. Acesta se referă la problemele ridicate de prezența unor penitenciare în zona centrală a unor orașe importante din România și la opțiunile pentru relocarea lor.

Documentul a amintit faptul că, în ultimii ani, s-au depus eforturi pentru modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului penitenciar și s-a reușit o diminuare a deficitului de locuri de cazare dar problema supraaglomerării locurilor de cazare subzistă. În acest context, eforturile depuse în vederea modernizării și reabilitării penitenciarelor sunt supuse unor limitări atunci când acestea sunt amplasate în zone urbane, care prezintă provocări și riscuri de securitate.

Astfel de unități de detenție, pentru care se apreciază necesară relocarea sunt penitenciarele Oradea, Satu Mare, Târgu Mureș, Iași, Ploiești, Timișoara și secția exterioară Cluj din cadrul Penitenciarului Gherla.

Ministra justiției, Alina Gorghiu, a declarat următoarele: ”Am adus această problemă în atenția Guvernului pentru că este vorba despre un proiect major, prea amplu pentru a fi soluționat exclusiv de Ministerul justiției. Memorandumul de astăzi este rezultatul unor analize care se fac de mai mult timp la nivelul sistemului. Relocarea în afara orașelor prezintă numeroase avantaje printre care se numără creșterea siguranței publice, îmbunătățirea condițiilor de detenție și chiar eficientizarea demersurilor de reabilitare și reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Pe de altă parte, pentru unitățile administrativ teritoriale, un astfel de demers poate contribui la îndeplinirea obiectivelor administrațiilor publice locale de promovare a turismului, dezvoltare a mediului de afaceri și revitalizare a centrelor orașelor.”

Memorandumul amintește faptul că amplasarea închisorilor în mijlocul zonelor urbane generează o serie de probleme și riscuri, atât pentru comunitatea locală cât și pentru poliția penitenciară:

– Dificultăți în asigurarea condițiilor de detenție corespunzătoare: dimensiunile reduse ale spațiilor de deținere în mediul urban pot reprezenta un obstacol major în îndeplinirea standardelor legale pentru condițiile din închisori.

– Riscul de evadare: zona urbană aglomerată și densitatea populației creează un mediu favorabil pentru tentativele de evadare. Infrastructura complexă a orașelor poate contribui la crearea unor premise favorabile sustragerii de la regimul de detenție.

– Comunicarea neautorizată: amplasarea închisorilor în zonele urbane facilitează comunicarea neautorizată între deținuți și persoanele externe. Telefoanele mobile și alte dispozitive electronice sunt adesea folosite pentru a coordona activități ilegale sau pentru a planifica evadări, subminând securitatea sistemului penitenciar.

– Siguranța locului de deținere: proximitatea închisorilor față de comunitatea locală externă poate pune în pericol siguranța unității penitenciare, prin accesul necontrolat al indivizilor din exterior.

În acest context, documentul menționează o serie de aspecte pozitive ale relocării unităților de detenție:

– Creșterea siguranței publice

– Îmbunătățirea condițiilor de detenție

– Continuarea în aceleași coordonate pozitive și chiar eficientizarea demersurilor de reabilitare și reintegrarea socială a persoanelor private de libertate

– Reducerea comunicării neautorizate

– Redresarea impactului asupra comunității

Măsurile concrete propuse prin Memorandum în vederea relocării unităților cuprind inițierea demersurilor pentru identificarea de terenuri libere de construcții aflate în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale care pot face obiectul transferului în domeniul public al statului și în administrarea unităților de detenție din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Ministerului Justiției urmând ca ulterior să fie inițiate demersurile necesare pentru transferul efectiv al acestora.