aprilie 20, 2024 07:12

Zona Vârtop-Nucet a fost declarată „Stațiune de interes local”

Demersurile administrației locale a orașului Nucet de a declara zona Vârtop-Nucet ca stațiune de interes local au dat roade, după ce la aproape un an de la depunerea documentației, Guvernul a aprobat vineri, 16 februarie, în şedinţă, o Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional şi local, precum şi modificarea şi completarea HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice.
Prin acest act normativ, se aprobă atestarea ca stațiune turistică de interes național a Zonei turistice a municipiului Baia Mare, județul Maramureş, și, de asemenea, atestarea ca stațiuni turistice de interes local a altor 13 localități sau părți de localități din țară, cum ar fi:
–    comuna Lereşti, județul Argeş
–    Zona turistică Vârtop-Nucet, județul Bihor
–    comuna Sâncraiu, judeţul Cluj
–    comuna Sita Buzăului, județul Covasna
–    Zona turistică a oraşului Vlăhiţa, județui Harghita
–    Zona turistică Cincis-Cerna, comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara
–    comuna Râu de Mori, judeţul Hunedoara
–    Zona turistică a comunei Şişeşti, județul Maramureş
–    comuna Ieud, județul Maramureş
–    oraşul Broşteni, județul Suceava
–    comuna Fârdea, județul Timiş
–    comuna Murighiol, județul Tulcea
–    Zona turistică a comunei Costești, Judeţul Vâlcea
–    comuna Urecheşti, județul Vrancea.

Vârtopul este o așezare situată pe cursul superior al Arieșului, în șaua Vârtop, de o parte și cealaltă a drumului național DN 75 Nucet-Câmpeni. Cartierul Vârtop este la o distanțǎ de 19 km de Nucet, la o altitudine de 1200 m, și aparține administrativ de acesta.

Zona proaspăt desemnată ca și STAȚIUNE DE INTERES LOCAL se bazează pe bogăția și frumusețea naturală a Munților Apuseni, care oferă turiştilor multe oportunităţi de petrecere a timpului liber, precum excursii, campare, explorare de peşteri. Principalele obiective turistice care pot fi vizitate cu acces din oraşul Nucet spre Munţii Bihor pot fi împărţite în zone, şi anume:

Zona carstică Padiş – Cetăţile Ponorului

Zona carstică Padiş-Cetăţile Ponorului reprezintă una din cele mai însemnate regiuni turistice din ţară, atât datorită frumuseţii peisajului şi sălbăticiei locurilor, cât şi complexităţii fenomenelor sale carstice. Zona Cetăţilor Ponorului şi a Platoului Padiş este considerată zona cu cel mai ridicat potenţial turistic speologic al Apusenilor. Obiective spectaculoase în această zonă sunt: Peştera Cetăţile Ponorului, Cheile Galbenei, ponoarele şi avenele din Lumea Pierdută (Îngemănata, Avenul Negru), Peştera Focul Viu, Peştera Gheţarului de la Barsa, Platoul Padiş cu 13 Ponoare şi polia de la Ponor (singura autentică din ţară).

Cucurbăta Mare-Piatra Grăitoare

Zona Cucurbăta Mare-Piatra Grăitoare oferă numeroase atracții turistice printre care se află Vârful Cucurbăta Mare (1849m), cel mai înalt vârf din Munţii Apuseni. Tot în această zonă se află Pasul Vârtop, zonă adesea vizitată de turişti, mai ales iarna, datorită pârtiilor de schi. Alt obiectiv de atracţie turistică este Groapa Ruginoasă, un impresionant canion de culoare ruginie rezultat prin eroziune. Mai departe pot fi vizitate Peştera Scărişoara care adăposteşte cel mai mare gheţar fosil de la noi din ţară, Muntele Găina cu renumitul „Târg de fete” din 20 iulie şi toată „Ţara Moţilor”.

Zona Sighistelului

Zona Sighiştelului se caracterizează printr-un relief carstic reprezentat prin doline, peşteri, văi cu pereţii prăpăstioşi. Versanţii Văii Sighiştelului, afluent al Crişului Băiţei, găzduiesc 140 de peşteri, răspândite pe numai 9km, fiind cea mai mare concentrare de peşteri din ţară. Din aceste peşteri, cea mai reprezentativă peşteră este Peştera Măgura de peste 4000m lungime.

După Budureasa și Pietroasa, zona Vârtop-Nucet este a treia de pe partea bihoreană a Parcului Natural Apuseni, care obține statutul de Stațiune de interes local.