aprilie 20, 2024 07:08

Noul regulament de salubrizare. TOT ce trebuie să știi dacă locuiești în Oradea

Consiliul Local a aprobat noul Regulament al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea, după ce acesta a fost supus spre consultare publică timp de 30 de zile lucrătoare. 

În urma perioadei de consultare publică, au fost formulate în scris propuneri din partea operatorului serviciului public de salubrizare SC RER Vest SA și de către reprezentanții asociațiilor de proprietari „Sovata 103”, „Smochinul”, „Tico” și „Xena”.

Conform unui comunicat de presă emis de Primăria Oradea, noul regulament stabilește, în primul rând, obligația administrației publice locale de a organiza sistemul de colectare separată pentru deșeurile reciclabile de hârtie, metal+plastic, sticlă, deșeuri reziduale și deșeuri biodegradabile, iar până la data de 1 ianuarie 2025 de a implementa sistemul de colectare separată a deșeurilor textile și a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.

5 fracții de colectare separată!

Atât operatorului, cât și utilizatorilor le revin obligația de a încheia contracte de prestări servicii de salubrizare în vederea colectării separate pentru 5 fracții, implementată în zona de case din Oradea din iulie 2023: deșeuri reziduale, deșeuri biodegradabile, deșeuri reciclabile – fracția hârtie/carton, deşeuri reciclabile – fracția plastic, metal și ambalaje de sticlă. În baza acestor contracte, operatorul  dotează utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate: recipiente de plastic de 240l/120l/60l sau mai mici și saci de plastic personalizați.

Ghidul de reciclare poate fi vizualizat la link-ul: https://oradea.ro/wp-content/uploads/2024/02/Ghid-de-colectare-separata-Oradea.pdf

Colectare deșeuri textile

Orădenii au de asemenea la dispoziție, începând de vara trecută, 100 de containere speciale pentru colectarea deșeurilor textile, amplasate în spațiile publice din Municipiul Oradea, ce pot fi utilizate fără costuri de către cetățenii care doresc să se debaraseze de aceste deșeuri.

Punctele de coletare a deșeurilor textile se pot vizualiza la link-ul: https://earth.google.com/web/@47.0636617,21.94546123,138.1676429a,14852.26948304d,30y,0h,0t,0r/data=MikKJwolCiExbkJuMWR3WXA3WEFraGFlbDFCYXFHd25aUGhvYUdoWjQgAToDCgEw

Tariful penalizator pentru separarea incorectă, în baza unei proceduri de lucru

Regulamentul de salubritate reglementează procedura de acceptare a deșeurilor reciclabile în stația de sortare, respectiv a deșeurilor biodegradabile în stația de compostare. 

Deșeurile cu grad mare de contaminare (>25 % în cazul fracției reciclabile și >10% în cazul fracției biodegradabile) sunt considerate neconforme și sunt transportate la stația de tratare mecanico-biologică, cantitatea fiind afectată de aplicarea taxei de depozitare și a contribuției pentru economia circulară.   

Astfel, deșeurile reciclabile, respectiv cele biodegradabile care în mod vizibil prezintă un grad mare de impurificare se colectează obligatoriu de către operator într-un flux separat ca și deșeuri municipale amestecate, fiind sub incidența tarifului penalizator pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale. În acest sens, există o procedură clară de lucru privind constatarea, controlul, sancționarea și aplicarea tarifului penalizator.

Procedura prevede, cu ocazia primei verificări efectuate de către echipa de control la persoanele fizice din zona de case, persoanele juridice și instituțiile publice, să se aplice pe recipientul neconform un mesaj de avertizare și atenționare, utilizatorul având posibilitatea de a-și retrage recipientul de pe domeniul public și de a  asigura o separare corectă a deșeului.

La a doua verificare efectuată de echipa de control la același utilizator, în situația unei separări incorecte a deșeurilor conform prevederilor regulamentului, se va aplica tariful penalizator și sancțiunea contravențională.

La persoanele fizice din zona de blocuri (asociații de proprietari) echipa de control va aplica tariful penalizator pentru separarea incorectă a deșeurilor menajere și sancțiunea contravențională în cadrul celei de a treia verificări efectuate la același utilizator.

Intervalul orar de colectare a deșeurilor

Noul regulament stabilește intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale (de către operatorul de salubritate) și a deșeurilor de ambalaje (de către colectorii autorizați) de la producătorii de deșeuri.

Intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale este între orele 6.00-22.00, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

Pentru operatorii economici, instituțiile publice și persoanele fizice și juridice din zona centrală, intervalul orar de colectare este între orele 22.00 – 6.00. În acest sens, producătorii de deșeuri au obligația de a scoate recipienții de colectare la limita de proprietate doar în intervalul orar 20.00 – 22.00 și de a-i retrage de pe domeniul public până cel târziu la ora 09.00 a zilei imediat următoare. Vezi harta cu zona centrală:

Excepție fac utilizatorii din zonele pietonalizate ale municipiului: str. Republicii, Piața Ferdinand, strada Aurel Lazăr, strada Libertății, strada V. Alecsandri, Piața Unirii, care au obligația de a scoate pe domeniul public recipienții în intervalul orar 07.00 – 09.00 din ziua colectării. În acest caz, operatorul de salubritate, respectiv colectorul autorizat au obligația de a goli recipienții în intervalul orar 09.00 – 10.00.

Condominii tip case colective – două metode de colectare

Regulamentul precizează că pentru condominiile tip case colective (imobile cu mai multe apartamente, având în proprietate o curte interioară aflată în indiviziune) se vor putea aplica două metode: cea a recipientelor individuale și cea a recipientelor colective.

Metoda recipientelor individuale se va aplica doar acolo unde spațiul permite, astfel încât mecanismul să fie identic cu cel de la locuințele individuale descrise în regulament.

Acolo unde spațiul nu permite se vor dimensiona recipiente colective cu volum mai mare, respectivul condominiu fiind tratat ca metodologie la fel ca și un punct de colectare din cvartalele de blocuri. În toate situațiile recipientele se vor aloca astfel încât suprafața acestora la sol să fie minimă, la volumul corespunzător numărului de persoane din condominiu.

În situația în care se optează pentru recipiente colective, operatorul de salubritate va încheia un contract de prestări servicii cu fiecare dintre locatarii (persoane fizice) din condominiul respectiv, contravaloarea serviciilor prestate urmând a fi facturată individual pentru fiecare parte din contract, similar tarifului aplicabil persoanelor fizice de la blocuri.

Reguli noi pentru utilizatorii serviciului de salubrizare

Utilizatorii care au înregistrat la adresa de reședință sediul social al unei persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială, persoane fizice ce desfășoară activități liberale (și care nu desfășoară activități economice la sediul respectiv) datorează doar  tariful de salubrizare stabilit pentru utilizatorii casnici (persoane fizice).

Persoanele care desfășoară activități de birouri și administrativ:  profesii liberale (cabinet de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birouri executori judecătorești, cabinete medicale etc), persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, organizații non-guvernamentale sunt asimilate utilizatorilor persoane fizice și datorează tariful de salubritate stabilit pentru această categorie de utilizatori.

Agenții economici cu profil comercial și Horeca situați în zona centrală (delimitată conform art. 20 din prezentul Regulament) sau în imobile partajate (de ex. la parterul blocurilor de locuințe) și care nu acceptă recipiente alocate individual (120 l, 240 l) din cauza constrângerilor de spațiu, pot opta pentru recipienți de dimensiuni mai mici (40 l) dotate cu coduri RFID sau vor utiliza saci personalizați preplătiți și  vor suporta tariful de salubritate în funcție de instrumentul economic „plătești pentru cât arunci” pentru care au optat prin contract (în funcție de numărul, tipul, volumul recipientului și frecvența lunară de colectare).

Constrângerea de spațiu este declarația voluntară a agentului economic de refuz a recipientelor puse la dispoziție de către prestator, pe considerente de imposibilitate a asigurării stocării acestora în spațiul deținut, însoțită de releveul spațiului în care își desfășoară activitatea. Operatorul serviciului de salubritate va verifica veridicitatea informațiilor prezentate de către agentul economic. Plasarea recipientelor pe domeniul public din proximitatea spațiului deținut este interzisă, cu excepția situațiilor ce vizează orarul de colectare.

Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanță, apartamente sau imobile locuite temporar, ocupate în regim hotelier) și nu sunt imobile de domiciliu sau de reședință, se stabilește un tarif lunar de salubritate cu luarea în considerare a unei persoane, similar persoanelor fizice din zona de blocuri.