aprilie 20, 2024 05:57

Trei clădiri emblematice din centrul Oradiei vor fi reabilitate

Primăria Oradea a semnat contractele de execuție pentru reabilitarea a trei clădiri emblematice din centrul urbei, aflate în prezent într-o stare evidentă de degradare. Este vorba de readucerea la viață a strălucirii de altădată a imobilelor situate pe strada Aurel Lazăr, nr. 3, str. Libertății nr. 2-4 (Palatul Levay), respectiv de pe str. Iosif Vulcan nr. 3. Prin lucrările care urmează să înceapă vor fi reabilitate atât fațadele principale, cât și cele din curtea interioară. Totodată, vor fi reabilitate învelitorile, șarpantele și partea de tâmplărie a imobilelor.

În urma licitației publice deschise, contractele pentru cele trei loturi au fost semnate cu următoarele firme:

LOT 1 – Reabilitare fațade și învelitoare la  imobilul situat în Oradea, str. Aurel Lazăr, nr. 3

Executant: S.C VITAN EXIM S.R.L.

Valoare contract: 900.549,83  lei (fără TVA). 

Durata totală contract: 12 luni.

LOT 2 – Reabilitarea fațadelor, schimbare acoperiș și reparații tâmplărie, organizare de șantier la imobilul situat pe  str. Libertății, nr. 2 – 4

Executant: Asocierea SC AVASI PRODCOM SRL – lider de asociere și SC EURAS  SRL – asociat.

Valoare contract:  2.515.040,05 lei (fără TVA).  

Durata totală contract: 12 luni.

LOT 3 – Reabilitare fațade și învelitoare la  imobilul situat în Oradea, str. Iosif Vulcan, nr. 3

Executant: Asocierea SC AVASI PRODCOM SRL – lider de asociere și SC EURAS  SRL – Asociat.

Valoare contract: 604.022,84 lei (fără TVA).

Durata totală contract: 12 luni.

Lucrări derulate prin Programul multianual de reabilitare a fațadelor

Lucrările de reabilitare se vor realiza prin „Programul multianual de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în ansamblul urban – Centrul istoric Oradea”, program demarat de municipalitate din anul 2014 și aflat sub coordonarea Direcției Arhitect Șef.

Supervizarea lucrărilor este asigurată prin Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea, iar dirigenția de șantier de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice.

După organizarea consultărilor cu proprietarii, se vor emite ordinele de începere a lucrărilor și vor fi montate schelele.

La alegerea imobilelor care vor intra în reabilitare s-a ținut cont de zonele în care acestea sunt situate. Astfel, clădirea de pe Aurel Lazăr, nr. 3 a fost luată în considerare prin Programul multianual de reabilitare, datorită atât a valorii ei arhitecturale, cât și datorită pietonalizării și modernizării recente a străzii Aurel Lazăr prin fonduri europene. Pe această stradă, imobilul de la nr. 4 a fost deja reabilitat, aflându-se în curs de reabilitare Casa Markovits Matheser de la nr. 21, fostul sediu Telekom de la nr. 17 și clădirea Hotelului Park situată pe strada Republicii, colț cu Aurel Lazăr”, a precizat Adriana Lipoveanu – coordonatoarea  Programului multianual de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în ansamblul urban – Centrul istoric Oradea.

În ceea ce privește Palatul Levay , acesta a fost programat pentru reabilitare încă de acum trei ani, fiind inclus în bugetul aprobat al Primăriei Oradea, dar procedurile de licitație derulate anterior s-au încheiat  fără succes, fie din lipsă de ofertanți, fie din cauza unor ofertanți necalificați.