Etichetă anunț lansare proiect Baile 1 Mai

Anunţ de începere a implementării proiectului intitulat ,,Reabilitarea şi modernizarea staţiunii turistice balneo-climatice Băile 1 Mai, Comuna Sânmartin, judeţul Bihor” – Comuna Sânmartin, POR 7.1.

Subscrisa UAT comuna Sânmartin, cu sediul in localitatea Sânmartin, str. Principala nr. 105, judetul Bihor, avand cod fiscal  4641296, reprezentată legal prin Primar – Laza Cristian in calitate de reprezentant legal  pentru proiectul ,, Reabilitarea şi modernizarea staţiunii turistice balneo-climatice…