februarie 23, 2024 08:20

Anunț de lansarea a proiectului cu titlul „Dezvoltarea durabilă a societății GIOP COMPANY 2005 SRL prin investiția în echipamente performante”

GIOP COMPANY 2005 S.R.L. cu sediul în Comuna Pietroasa, sat Pietroasa, nr. 7A, județul Bihor, România, Cod de identificare fiscală 18023287, J05/2084/2005, implementează proiectului cu titlul: „Dezvoltarea durabilă a societății GIOP COMPANY 2005 SRL prin investiția în echipamente performante”, cod SMIS 161608, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. […]