iunie 13, 2024 05:44

Calitatea apei pentru 15 UAT-uri din nordul Bihorului, monitorizată printr-un proiect ROHU

Bathori Geza, primarul comunei Borș, și Balogh Ferenc, directorul Apă Canal Nord-Vest SA, au prezentat miercuri, 29 aprilie, rezultatele proiectului transfrontalier ROHU – 215. Proiectul “Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile”, acronim 4FORH2O, cod eMS ROHU 215, a fost implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 6 – […]

Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile, subiect de cooperare transfrontalieră

Marți, 10 decembrie, a avut loc la Valea lui Mihai o conferință de presă organizată în cadrul proiectului “Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile”, acronim 4FORH2O, cod eMS ROHU 215, proiect implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții şi cetățeni, Prioritatea […]