iunie 13, 2024 10:15

Lansare apel de selecție măsura M3/2A; 6A – Anunț GAL PĂDUREA CRAIULUI

Data lansării apelului de selecție: 20.11.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA M 3/2A;6A SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ/INDUSTRIE ALIMENTARĂ COMPETITIVĂ ÎN TERITORIUL  GAL”   Beneficiari eligibili: Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M3/2A;6A sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările […]