iulie 15, 2024 00:52

Ca între prieteni la Festivalul Toamnei: premieră la Nojorid!

În premieră, locuitorii comunei Nojorid au sărbătorit împreună Festivalul Toamnei, eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Nojorid în cadrul unui proiect transfrontalier. Proiectul ”Evenimente transfrontaliere pentru cetățenii transfrontalieri” – CCC, cod eMS ROHU 200, este implementat și finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria prin FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de […]