iulie 15, 2024 01:42

Standard de calitate și 50 de persoane instruite: un nou proiect de implementat în CJ Bihor

Consiliul Județean Bihor implementează, în perioada 1 august 2018 – 29 noiembrie 2019, proiectul Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală din județul Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – acronim ISOBihor, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar […]