iunie 13, 2024 05:25

Prelungire Apel de Selecție MĂSURA M 3/2A;6A – Anunț GAL Pădurea Craiului

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE ~varianta simplificată~   Data lansării apelului de selecție: 25.07.2018 Data publicării prelungirii apelului de selecție: 14.08.2018 Măsura lansată prin apelul de selecție: MĂSURA M 3/2A;6A SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ/INDUSTRIE ALIMENTARĂ COMPETITIVĂ ÎN TERITORIUL  GAL” Beneficiari eligibili: Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M3/2A;6A sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) […]