mai 24, 2024 08:29

ANUNȚ PROIECT ROHU388 – acronim CDDL

COMUNICAT DE PRESĂ Proiectul “Centrul de Dezvoltare Durabilă Leș” – acronim CDDL, cod eMS ROHU 388, este implementat în contextul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, Prioritatea de investiții 8/b Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin […]