mai 24, 2024 09:43

Calitatea apei pentru 15 UAT-uri din nordul Bihorului, monitorizată printr-un proiect ROHU

Bathori Geza, primarul comunei Borș, și Balogh Ferenc, directorul Apă Canal Nord-Vest SA, au prezentat miercuri, 29 aprilie, rezultatele proiectului transfrontalier ROHU – 215. Proiectul “Dezvoltarea de soluții comune pentru creșterea calității apei potabile”, acronim 4FORH2O, cod eMS ROHU 215, a fost implementat în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA, Axa prioritară 6 – […]